www.qstartravel.com * www.tourquocte.com


Photo

Sep 3, 2014
@ 12:32 pm
Permalink
2,224 notes

wnderlst:

Mt. Fitz Roy, Argentina/Chile | Joshua Paul Shefman

wnderlst:

Mt. Fitz Roy, Argentina/Chile | Joshua Paul Shefman

Photoset

Aug 19, 2014
@ 10:59 am
Permalink
7 notes

latamalex:

Iquitos, Peru

Năm 2012, thành phố thu hút khoảng 250.000 khách du lịch tới thăm. Hầu hết trong số họ đến đây bởi sức hút của rừng nhiệt đới Amazon nổi tiếng.


Photo

Aug 19, 2014
@ 10:58 am
Permalink
9 notes

labarbaventura:

04.08.2014 // amazon, iquitos

labarbaventura:

04.08.2014 // amazon, iquitos


Photo

Aug 19, 2014
@ 10:57 am
Permalink
45 notes

liste-de-seau:

untitled by pierre pouliquin on Flickr.

Hiện nay, khi nhắc tới Iquitos, người ta thường nhắc tới những khu nhà ổ chuột xiêu vẹo chặn ngay trước quảng trường chính ở huyện Belén.

liste-de-seau:

untitled by pierre pouliquin on Flickr.

Hiện nay, khi nhắc tới Iquitos, người ta thường nhắc tới những khu nhà ổ chuột xiêu vẹo chặn ngay trước quảng trường chính ở huyện Belén.


Photo

Aug 19, 2014
@ 10:56 am
Permalink
166 notes

mwirkkanen:

Iquitos, Peru

Mặc dù không thể tiếp cận Iquitos bằng đường bộ, nhưng trong thành phố, các phương tiện giao thông đường bộ lại tương đối phổ biến. Người dân thường di lại bằng xe máy và motocarros – một loại xe gắn máy nhỏ, có gắn một cabin chở khách phía sau. Giao thông trong thành phố khá hỗn loạn, hầu hết mọi người đi lại theo ý thích và không mấy quan tâm tới các tín hiệu giao thông.

mwirkkanen:

Iquitos, Peru

Mặc dù không thể tiếp cận Iquitos bằng đường bộ, nhưng trong thành phố, các phương tiện giao thông đường bộ lại tương đối phổ biến. Người dân thường di lại bằng xe máy và motocarros – một loại xe gắn máy nhỏ, có gắn một cabin chở khách phía sau. Giao thông trong thành phố khá hỗn loạn, hầu hết mọi người đi lại theo ý thích và không mấy quan tâm tới các tín hiệu giao thông.


Photo

Aug 19, 2014
@ 10:54 am
Permalink
61 notes

photosbycalvin:

Shoeshiner and pigeons
Iquitos, Peru

Những người nhập cư mang theo phong cách châu Âu, từ quần áo, âm nhạc, tới kiến trúc và nhiều yếu tố văn hóa khác du nhập vào Iquitos.

photosbycalvin:

Shoeshiner and pigeons

Iquitos, Peru

Những người nhập cư mang theo phong cách châu Âu, từ quần áo, âm nhạc, tới kiến trúc và nhiều yếu tố văn hóa khác du nhập vào Iquitos.


Photo

Aug 19, 2014
@ 10:53 am
Permalink
48 notes

Iquitos - Peru

Iquitos - Peru


Photo

Aug 19, 2014
@ 10:52 am
Permalink
86 notes

disposablephotos:

Fruit market
Iquitos, Peru
2011

disposablephotos:

Fruit market

Iquitos, Peru

2011